Una solució global per a matemàtiques i ciència

Servei integral de comunicació per a Wiris: vídeos explicatius, campanyes per a XXSS, banners, etc.Direcció d'art — Conceptualització — Diseny — Motion Graphics

A Wiris s’estimen les matemàtiques i les ciències. Per això, desenvolupen eines per tal d’impulsar la digitalització de l’ensenyament de les matèries STEM. I les integren en plataformes d’aprenentatge líders (LMS) i en processadors de textos.

Minsk ha realitzat per a ells diferents peces de motion graphics per tal d’explicar de la forma més clara possible cada una de les seves eines. A més a més, dona suport a Wiris amb la comunicació a XXSS, banners, etc.


Motion graphics didàctic a l'altura d'un producte potent

MathType permet crear ecuacions matemàtiques i fórmules químiques fàcilment amb un editor visual.

Wiris Quizzes permet afegir potència matemàtica als qüestionaris i plataformes. Així, permet crear preguntes amb variables aleatòries i evaluació automàtica de respostes.

Wiris tenia la necessitat d’explicar ambdós productes mitjançant una peça de motion graphics, d’una manera clara i sintètica, amb un repte: que s’entengués tot el seu potencial. El producte final ha resultat molt satisfactori per al client.

Solució per al producte MathType (fragment)

Solució per al producte WirisQuizzes (fragmento)